Personvern

Importex AS verner om sine kunders personlige integritet og strever etter å alltid beskytte kundenes personopplysninger på best mulig måte. Importex AS behandler kundenes personopplysninger med Personvernordningen, GDPR. Denne policyen hjelper deg som kunde å forstå hva slags informasjon Importex AS samler inn, hva den brukes til og hvordan vi ellers håndterer dine personopplysninger, samt dine rettigheter. Importex AS er personopplysningsansvarlig, kontaktinformasjonen finner du nederst.

Hvilke personopplysninger håndterer vi?
Personopplysninger håndteres av Importex AS for å kunne oppfylle våre forpliktelser mot deg som kunde i henhold til loven. De personopplysningene som vi håndterer er de opplysningene som du som kunde har oppgitt til oss i adresse, telefonnummer, e-post og kontaktperson.

Hva bruker personopplysningene til? Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen? Hvor lenge spares personopplysningene?

  1. For å håndtere tilbud, bestillinger, kjøp og retur/reklamasjon
  2. For å håndtere leveranse av bestilte produkter
  3. For å håndtere fakturering, returer/reklamasjoner og administrasjon
  4. For å markedsføre våre produkter via kampanjer og tilbud. Kommunikasjonskanalene er
    brevpost, e-post og sms. Personopplysninger kan også brukes til utsendelse av informasjon om aktiviteter.
  5. For å kunne følge opp kunder, gjøre kundeanalyser og ta ut statistikk
  6. For å kunne administrere kunde innlogginger til vår nettside etter behov.
  7. For annen kommunikasjon via vår kundesupport, f.eks besvare spørsmål og hjelpe kunden

Juridisk grunn for håndteringen: Importex AS håndterer personopplysningene med støtte av rettslig grunn når vi håndterer ordre, leverer bestilte produkter, kontakt via kundesupport, kundeinnlogging til nettsiden og analyser. Rettslige krav for håndtering av fakturering. Med støtte av berettiget interesse håndterer vi personopplysninger gjennom direkte markedsføring av produkter vi tror kan være av Deres interesse. Med støtte av berettiget interesse gjennomfører vi kundeundersøkelser for å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.
Lagringstid: Personopplysningene registreres i vårt kunderegister og spares så lenge du er kunde hos oss. I visse tilfeller kan opplysningene spares lengre på grunn av lovgivning som vi må oppfylle. Kunde søknader oppbevares i 3 måneder.

Med hvem deler vi dine personopplysninger?
Importex AS kan ikke levere ut dine personopplysninger til leverandører som behandler IT-tjenester, distribusjon – og spedisjonstjenester, kommunikasjonstjenester etc.
Når det gjelder, deler vi personlig informasjon med mottakere som handler uavhengig i forhold til tjenestene vi tilbyr, for eksempel myndigheter (eks. politi, skattemyndigheter), redningstjenester og domstoler.

Dine Rettigheter
Rett til å vite hvilken informasjon vi har å gjøre med om deg
Du har rett til å motta registerutdrag med informasjon om hvilke personlige data vi har registrert på deg som kunde. Forespørselen om slike utdrag skal skje skriftlig og underskrevet av deg, vedlegg også en kopi av ID-dokument av eieren eller personen i selskapets ledende stilling. Derfor vet vi at det er en kompetent person som ønsker dette ekstraktet. Du kan sende forespørselen til adressen nedenfor, merk konvolutten «Registrer ekstra persondata».
Rett til å få data korrigert eller slettet
Importex AS er ansvarlig for at personopplysningene vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Hvis du oppdager feil informasjon om deg som kunde, har du rett til å be om at dette blir korrigert eller fullført. Du kan, under visse omstendigheter, slette informasjonen din. Hvis Importex AS trenger informasjonen for å kunne gjennomføre en avtale med deg eller om det er et lovkrav om at vi beholder personlig informasjon, kan vi ikke slette dem.
Rett til å protestere mot behandling som er basert på legitim interesse
Importex AS behandler personopplysninger for direkte markedsføring, som er basert på legitim interesse. Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger om deg for en slik kampanje når som helst.
I motsetning til behandling som er avhengig av legitim interesse og mot direkte markedsføring
Du har rett til å motsette seg behandling av dine personopplysninger eller for å begrense behandlingen.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra Importex AS til et annet selskap, myndighet eller organisasjon. Denne rettigheten er begrenset til informasjon fra deg.
Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger ikke overholder databeskyttelseslovgivningen, vennligst kontakt oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

Avslutt elektronisk direkte markedsføring
Importex AS kan bruke din e-postadresse og / eller mobilnummer for direkte markedsføring. Hvis du ikke vil ha direkte markedsføring via disse kanalene, er du velkommen til å be om at fremtidige utskrifter blir stoppet.

Importex AS
Torv veien 2
1940 Bjørkelangen
post@importex.no
Tlf. 926 69 769