Beskrivelse

Det kommer et pristilegg på kr . 1000,-
som Krediteres ved retur av gamel del