Beskrivelse

100% vedlikeholdsfri
10,000 cycle/10-års lifslengde
Har ikke internt batteri som krever vedlikehold