Beskrivelse

Det kommer et pristilegg på kr . 700,-
som Krediteres ved retur av gamel del