Beskrivelse

Det kommer et pristilegg på kr . 600,-
som Krediteres ved retur av gamel del