Beskrivelse

Det kommer et pristilegg på kr . 500,-
som Krediteres ved retur av gamel del