Beskrivelse

Også kjent som varnummer: 25-0356

Det kommer et pristilegg på kr . 1000,-
som Krediteres ved retur av gamel del